Idiome en Spreekwoorde : A (ar - as)Die argument hou nie meer steek nie
- die argument geld nie meer nie.
argument / steek
Hy stap met sy siel onder die arm rond.
- Hy het niks te doen nie.
arm / siel
Armoede leer bene kou.
- Armoede maak jou vindingryk.
armoede
Hy sit op die ashoop.
- Hy is baie moedeloos.
ashoop