Idiome en Spreekwoorde : E (ee - ee)Iemand (in) sy/haar eer aantas.
- Iemand se naam kwaad doen.
eer / aantas